පිළියන්දල ශ්‍රමණ ප්‍රතිරූපකයන්ගෙන් සමන්තභද්‍ර හිමිට එරෙහිව ගල්මුල් ප්‍රහාර


Posted on February 27 , 2017 at 6:00 PM


සිරි සමන්තභද්‍ර ස්වාමින්වහන්සේ පැවැත්වීමට නියමිත වූ දේශනාවට බාධා කරමින් නින්දිත ලෙස හැසිරුණ පිළියන්දල ශ්‍රමණ ප්‍රතිරූපකයෝ


           සිරි සමන්තභද්‍ර ස්වාමින්වහන්සේ පැවැත්වීමට නියමිත වූ දේශනාවට බාධා කරමින් නින්දිත ලෙස හැසිරුණ පිළියන්දල ශ්‍රමණ ප්‍රතිරූපකයෝ ඔවුන් මේ කෑගසන්නේ උන්වහන්සේට එරෙහිව නොවේය. උන්වහන්සේගේ දේශනාවට විරුද්ධවය. ඔවුන් නවත්වන්න යයි හඬ ගෑවේ දේශනාව නවත්වා දමන ලෙසයි. ඒ මන්ද? ඒ දේශනාව නිසා ඔවුන්ට මිනිසුන් මුලා කරමින් බුදින බත්පතේ මාළුපිණි අඩු වේය යන හැඟීම නිසායි. ඒ නිසා ඔවුන්ට හරි වරද පෙනුනේ නැත. කුඩා දරුවන්ද රැඳී සිටි ක්‍රීඩාංගනය පරිශ්‍රයට එම චීවරධාරීන්ගේ අත්වලින්ම ගල් මුල් බිත්තර එවනවා අප දුටුවේ ඔවුන්ගේ දෑස් වල තිබු ද්වේශයේ අග්නි දාහයන් ද පිළිඹිඹු කරමින්.. අවසානයේ සමන්තභද්‍ර හිමියන් නොමැති වුවද උන්වහන්සේගේ හඬ, උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයන් වහන්සේ නමකගේ මුවින් රැව් පිළිරැව් දෙන්නට පටන් ගත් විගස එම චීවරධාරීන් කෝප වී පිරිස මධ්‍යයට රතිඤ්ඤා ද දල්වා විසි කලෝය. එහෙත් රැස්වූ පිරිස දහම් බලයෙන් කම්පාවට තැති ගැනීමට පත්වුයේ නැත. බමුණන් එදා ගෞතමයන් වහන්සේටත් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා හටත් විරුද්ධ වූ ලෙසම අද ද මේ හිස රැවුල් වවාගත් බමුණන් ද, චීවරය පිටින් මහා මග හිඳ ගන්නා නිඝන්ටයන්ද සිරි සමන්තභද්‍ර මහා ස්වාමින්වහන්සේට විරුද්ධව අවි අමෝරා ගත්තේ වාද විවාද දහම් සාකච්ඡා තුලින් උන්වහන්සෙව පරාජයට පත් කිරිම්ට නොහැකි බව ඔවුන්ද හොඳින් දන්නා බැවින්... "බුදු දහමේ තර්ක කොහෙද?" යි ඇසු ඔවුහු ඔවුන්ගේ බුද්ධාගමේ ඇත්තේ බිත්තර කටු ගල්මුල් පමණක් බව රැස්වූ ජනයාට මනාව පෙන්වා දුන්හ. අවසානයේ සත්‍යය ජයගත් සේක.


පිළියන්දල ශ්‍රමණ ප්‍රතිරූපකයෝ

බමුණන් එදා ගෞතමයන් වහන්සේටත් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා හටත් විරුද්ධ වූ ලෙසම අද ද මේ හිස රැවුල් වවාගත් බමුණන් ද, චීවරය පිටින් මහා මග හිඳ ගන්නා නිඝන්ටයන්ද සිරි සමන්තභද්‍ර මහා ස්වාමින්වහන්සේට විරුද්ධව අවි අමෝරා ගත්තේ වාද විවාද දහම් සාකච්ඡා තුලින් උන්වහන්සෙව පරාජයට පත් කිරිම්ට නොහැකි බව ඔවුන්ද හොඳින් දන්නා බැවින්... "බුදු දහමේ තර්ක කොහෙද?" යි ඇසු ඔවුහු ඔවුන්ගේ බුද්ධාගමේ ඇත්තේ බිත්තර කටු ගල්මුල් පමණක් බව රැස්වූ ජනයාට මනාව පෙන්වා දුන්හ. අවසානයේ සත්‍යය ජයගත් සේක. #lka #SriLanka #Buddhism #Pretenders #SiriSamanthabhadra

Posted by